BCS-040 Statistical Techniques


Block-1 Statistics and ProbabilityUnit 1Unit 2Unit 3
Block-2 Statistical InferencesUnit 4Unit 5Unit 6Unit 7
Block-3 Applied Statistical MethodsUnit 8Unit 9Unit 10Unit 11
Block-4 SamplingUnit 12Unit 13Unit 14

error: Content is protected !!